Choď na obsah Choď na menu
 


Podľa kroniky vieme zistit činnosť DPO v Devičí od roku 1989. Od toho roku je dokladovaná v kronike väčšia časť činnosti našej organizácie, brigády, plesy, zábavy a pravidelné zúčastnovanie sa na previerkách pripravenosti bez nejakého väčšieho úspechu. Na OV DPO sme ziťovali v evidencii rok kedy bol prihlásený prvý člen našeho DHZ. Bolo to v roku 1955, konkrétne Páterka Jozef.Od toho roku aj podľa iných pamätníkov odhadujeme vznik DPO v našej obci. Bohužiaľ, nie sú dochované žiadne dokumenty na OÚ.

 V roku 2002 po mimoriadnej členskej schôdzi bol zvolený nový výbor s predsedkyňou M. Jarošovou. V roku 2004 sa v našej obci uskutočnilo obvodové kolo previerky pripravenosti. V tom istom roku vzniklo ženské družstvo v zložení: J.Strhárska, J.Priadková, E. Sámelová, K. Lalíková, E. Maslíkova, R. Rybárová, E.Švantnerová, I.Kováčová, M. Lalíkova, ktoré začalo zbierať skúsenosti na Okresnom kole PP v Trpíne. V roku 2004 sa na súťažiach posledný krát zúčastnilo aj mužské družstvo. Od roku 2005 aktívne pracuje len ženské družstvo. Ktoré sa so striedavými úspechmi zúčastňuje okrem previerok pripravenosti aj na pohárových súťažiach.

V roku 2009 sa zložili dorastenci, ktorý v roku 2011 začali súťažiť v kategórii muži a rovnako aj v THHL.